Inne firmy i instytucje:

Szkoła Podstawowa im. Ks Ignacego Skorupki w Ossowie
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Orła Białego
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kuczkach Kolonii
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bajkopisarzy Świata w Lesznowoli
Szkoła Podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 13 im. J Poniatowskiego
Szkoła Podstawowa im. Ks Jana Twardowskiego w Czachówku
Szkoła Podstawowa nr 7 w Mławie
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Machcinie
Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
Publiczna Szkoła Podstawowa w Natolinie
Publiczna Szkoła Podstawowa w Rusinowie
Zespół Oświatowy w Śmiarach Szkoła Podstawowa w Śmiarach
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Zwoleniu
Publiczna Szkoła Podstawowa w Wólce Tyrzyńskiej
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Będzyminie
Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej
Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. Józefa Piłsudskiego w Nowej Wsi
Szkoła Podstawowa
Szkoła Podstawowa w Międzylesiu
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 68 im. Artura Oppmana
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bohaterskich Lotników Polskich
Szkoła Podstawowa nr 22 w Płocku
Szkoła Podstawowa w Obierwi
Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzezinkach Starych
Szkoła Podstawowa nr 303
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej
Szkoła Podstawowa w Mysiadle
Szkoła Podstawowa w Regucie
Szkoła Podstawowa im. Wacława Sieroszewskiego w Kozłach
Szkoła Podstawowa nr 163 im. Batalionu Zośka
Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku
Szkoła Podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 322 im. Jana Brzechwy
Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 339 im. Raoula Wallenberga w Warszawie
Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Płochocinie
Szkoła Podstawowa im. Leona Kruczkowskiego w Zwoleniu
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Głowaczowie
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks Bonawentury Stachury w Zbijowie Małym
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka
Publiczna Szkoła Podstawowa w Żakowie
Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Zygmunta Jakubowskiego w Płocku
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Wł Broniewskiego w Płocku
Szkoła Podstawowa w Łaszewie im. Jana Pawła II
Publiczna Szkoła Podstawowa w Guzowie
Publiczna Szkoła Podstawowa Z Publicznym Przedszkolem w Młynarzach
Szkoła Podstawowa im. C K Norwida
Szkoła Podstawowa w Ogrodnikach
Publiczna Szkoła Podstawowa w Wydmusach
Szkoła Podstawowa w Mokasie
Publiczna Szkoła Podstawowa w Bikówku
Szkoła Podstawowa w Michałowie
Publiczna Szkoła Podstawowa w Łaguszowie
Szkoła Podstawowa w Stupsku
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego
Szkoła Podstawowa nr 4 im. 18 Pułku Artylerii Lekkiej
Szkoła Podstawowa nr 28 im. Stefana Żeromskiego
Publiczna Szkoła Podstawowa im. T Kościuszki w Maciejowicach
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kociołkach
Szkoła Podstawowa